Små föremål har stor inverkan på de utrymmen vi vistas i. Det är ett uttryck för personlig stil och för att ge ett utrymme mening.